Součástí křesťanských bohoslužeb je aktuální oslovení vycházející z biblického poselství. V evangelické tradici má tahle nedělní slovo (nebo chcete-li postaru a trochu nevhodně „kázání“) velmi pevné místo. Pokud nemůžete přijít na bohoslužby nebo se chcete už k poslechnutému vrátit, najdete texty níže.

Biblické texty, které jsou základem pro jednotlivá nedělní oslovení, jsou pak také programem k bližšímu a podrobnějšímu výkladu a rozhovoru při biblických večerech v úterý následující po jejich nedělním čtení.

Od 1. 1. 2022 se stala farářkou našeho sboru Kateřina Rybáriková.

Pravidelné nedělní bohoslužby v 9:30 jsou přenášeny na link Jitsi Meet: https://meet.jit.si/ccebreclav

Kázání 28.8.2022

Kázání 21.8.2022

Kázání 14.8.2022

Kázání Pavly Michnové 7.8.2022

Kázání 31.7.2022

Přepisy bohoslužeb najdete zde: