Součástí křesťanských bohoslužeb je aktuální oslovení vycházející z biblického poselství. V evangelické tradici má tahle nedělní slovo (nebo chcete-li postaru a trochu nevhodně „kázání“) velmi pevné místo. Pokud nemůžete přijít na bohoslužby nebo se chcete už k poslechnutému vrátit, najdete texty níže.

Bohoslužby můžete sledovat také jako video zde.

Biblické texty, které jsou základem pro jednotlivá nedělní oslovení, jsou pak také programem k bližšímu a podrobnějšímu výkladu a rozhovoru při biblických večerech v úterý následující po jejich nedělním čtení.