Součástí křesťanských bohoslužeb je aktuální oslovení vycházející z biblického poselství. V evangelické tradici má tahle nedělní slovo (nebo chcete-li postaru a trochu nevhodně „kázání“) velmi pevné místo. Pokud nemůžete přijít na bohoslužby nebo se chcete už k poslechnutému vrátit, najdete texty níže.

Biblické texty, které jsou základem pro jednotlivá nedělní oslovení, jsou pak také programem k bližšímu a podrobnějšímu výkladu a rozhovoru při biblických večerech v úterý následující po jejich nedělním čtení.

Od 1. 1. 2022 se stala farářkou našeho sboru Kateřina Rybáriková.

Pravidelné nedělní bohoslužby v 9:30 jsou přenášeny na link Jitsi Meet: https://meet.jit.si/ccebreclav

Kázání 13.11.2022

Kázání 6.11.2022

Kázání 30.10.2022

Kázání 23.10.2022

Kázání 16.10.2022

Kázání 9.10.2022

Dětské bohoslužby 2.10.2022

Kázání 28.8.2022

Kázání 21.8.2022

Kázání 14.8.2022

Kázání Pavly Michnové 7.8.2022

Kázání 31.7.2022

Přepisy bohoslužeb najdete zde: