Kdo jsme?

Jsme společenstvím křesťanů. Jsme částí evangelické církve (Českobratrské církve evangelické – ČCE) jako její sbor, čili místní skupina.