Pravidelné programy

Bohoslužby: každou neděli se scházíme jako děti našeho společného Otce v nebesích, abychom slavili jeho svátek. Děkovali za to, jak nás má rád. Učili se, jak dělat v životě radost jemu, druhým lidem i sobě. Přijímali posilu pro víru, naději a lásku do dalších dnů. Bohoslužby začínáme aktivitou s dětmi. Potom dospělý poslouchají nedělní slovo („kázání“) a děti mají program v nedělní škole (program je přizpůsobený a rozdělený pro mladší a starší). Jednou za měsíc (první neděli v měsíci) zůstáváme všichni spolu, bohoslužby mají formu a obsah přístupný všem, od nejmenších po největší. Jednou za měsíc slavíme večeři Páně (druhou neděli v měsíci). Po bohoslužbách pokračujeme posezením a občerstvením. Třetí neděli v měsíci s besedou na aktuální téma.

Vzdělávání dospělých – Biblická hodina: výklad biblických textů a rozhovory o důležitých životních tématech z pohledu víry. Vycházíme z biblických těxtů z předchozí neděle.

Vzdělávání dětí: seznamování se základními biblickými texty, tvoření, hry

Pro nejmenšíbesídka v kočárku (po 8.30-11): prostor pro nejmenší a jejich doprovod, program (zpívání a aktivity) cca 15´ od cca 9.30 (podle stavu dětí).

Pro dospělé30+ : setkání s hostem nebo s programem pro dospělé; pro děti zajištěn dohled v hřišti a základní program.