Islám v dnešní době

David Sedláček, evangelický farář v Miroslavi, studoval v nedávné době na univerzitě v Heidelbergu. Důležité pohledy, zásadní souvislosti, podstatné otázky – to vše nabídne přednáška v neděli 19.1. od 10.30. Děti je možné odložit v herně.