Adventní dílničky v Besedě

Přijďte na adventní a vánoční tvoření do Besedy v převečer adventu. V sobotu před první nedělí adventní začínáme v 16h, pobudeme nejméně do 19h. Začínáme krátkým společným programem, pak se rozejdeme do tvůrčích skupin a pracovišť. Pro netvořivce nabízíme besedu naadventní a vánoční téma. Zkracujeme ten den provoz víekndové herny Číst více…