Nouzový stav

Milé sestry, milí bratři, na základě rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a doporučení Synodní rady ČCE o opatřeních z toho pro církev vyplývajících rozhodlo staršovstvo břeclavského sboru takto: – ruší se konání bohoslužeb do odvolání – zejména se jedná o neděle 15.3., 22.3., a 29.3. – odládá se Číst více…

Adventní dílničky v Besedě

Přijďte na adventní a vánoční tvoření do Besedy v převečer adventu. V sobotu před první nedělí adventní začínáme v 16h, pobudeme nejméně do 19h. Začínáme krátkým společným programem, pak se rozejdeme do tvůrčích skupin a pracovišť. Pro netvořivce nabízíme besedu naadventní a vánoční téma. Zkracujeme ten den provoz víekndové herny Číst více…