Církevní silvestr – adventní dílničky pro tvořivé děti i dospělé, dále beseda na adventní/vánoční téma. koná se v předvečer adventu (na konec církevního roku, proto „silvestr“) letos 30.11.2019 od 16 do 19h.

Vánoční divadlo – na čtvrtou neděli adventní při bohoslužbách od 9.30 hrají děti vánoční divadelní hru. je možné se zapojit. Do divadla přijďte letos v neděli 22.12.

Novoroční nešpory – nový občanský rok zahájíme zpíváním, modlitbou a požehnáním. Zvemem všechny, kdo chtějí začít nový rok důstojně a radostně, spolu s druhými i s Pánem Bohem. Vhodné pro všechny generace (00-99). Přijďte 1.1.2020 v 17h.

Modlitby za jednotu křesťanů. Ekumenické setkání ve čtvrtek 23.1.2020 od 18h s programem připravovaným Ekumenickou radou církví ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí.

Karneval – masky, hry, soutěže, bubnování, program pro děti i dospělé. 14.3. od 16h vstup zdarma pro přihlášené. Víc na stránkách Besedy nebo na facebooku.

Velikonoční dílničky – v sobotu 11.4. – tvoření na velikonoční témata. Víc na stránkách Besedy nebo na facebooku.

a dále připravujeme sborový pobyt, výlet, noc kostelů, grilování, dětský den, letní tábory a mnoho dalšího