Milí přátelé,

pokud chcete pomoci materiálně, sledujte prosím naše stránky, jsme v kontaktu s lidmi nasazenými v zasažených oblastech a brzy budeme informace o potřebné materiální pomoci aktualizovat.

V našich prostorách jsme poskytli ubytování a stravu dobrovolníkům Diakonie Českobratrské církve evangelické. Jejich pobyt a stravu v současnosti pokrýváme z vlastních zdrojů, z financií členů sboru. Jsme rádi, že můžeme pomoci.

Dobrovolníci vyrážejí denně do postižených obcí a pomáhají tam, kde je to potřebné – v Hruškách, Moravské Nové Vsi, v Mikulčicích a v Lužicích.

Pokud nás chcete v tomto úsilí podpořit, můžete tak udělat příspěvkem na náš účet č. 231180782/0300, do správy pro příjemce napište prosím slovo TORNÁDO, aby bylo zjevné, že Váš příspěvek bude použit pouze na stravu dobrovolníků z Diakonie ČCE v čase jejich pobytu v postižených obcích. (Plánovaná je minimálně pomoc na minimálně 14 dnů od 26.6.2021.)

Pokud víte o někom, kdo potřebuje pomoc v souvislosti s tornádem vy, prosím, ozvěte se nám. Napište nám email na breclav@evangnet.cz, případně nás kontaktujte prostřednictvím našeho profilu na facebooku.  

DĚKUJEME všem, kteří pomáhají přímo a neméně těm, kteří nám pomáhají pomáhat. 

Informace o pomoci Diakonie ČCE: Diakonie ČCE