Českobratrská církev evangelická

Náměstí Svobody 2056/14

690 02 Břeclav

farář David Najbrt tel.: (+420) 739 702 567
e-mail: david.najbrt@evangnet.cz
kurátor Ing. Bohumír Posolda tel.: (+420) 603 267 593 e-mail: bp.m@centrum.cz


Číslo našeho účtu: 231180782/0300

Těm členům sboru, kteří by chtěli uhradit svůj příspěvek (salár) nebo dar převodem ze svého účtu, sdělujeme, že je tak možné učinit jednorázovým nebo trvalým příkazem. Je však dobré poslat nám o tom emailovou zprávu na adresu breclav@evangnet.cz, abychom mohli Vaši platbu identifikovat, tj. znali jméno dárce i účel daru (např. salár, dar sboru, dar na Jeronymovu jednotu apod). Je rovněž možné jako variabilní symbol uvést Vaše rodné číslo, abychom mohli na konci roku vystavit potvrzení o výši darů pro Vaše daňové přiznání. Za všechny Vaše dary a příspěvky děkujeme.