Z historie sboru

Historie našeho sboru sahá do roku 1881, kdy farář reformované církve v Hustopečích František Šebesta našel v Břeclavi prvních 11 evangelíků, s nimiž založil kazatelskou stanici v Břeclavi. První bohoslužby se konaly v domě v Hrnčířské ulici. Již v roce 1882 se František Šebesta s 30 členy stanice rozhodnul postavit novou modlitebnu nákladem 8 tisíc zlatých. Na výstavbu modlitebny získal s Boží pomocí značnou část prostředků z Amsterdamu, kde dříve studoval. Slavnostní otevření modlitebny se konalo 22. května 1884 za účasti českých i rakouských evangelíků. Po roce 1900 se počet členů rozrůstá až na 308 a kazatelská stanice je prohlášena za filiální sbor. V roce 1928 se břeclavský sbor stává nezávislým na Hustopečích a v roce 1930 je prohlášen samostatným sborem. Již v roce 1931 je rozhodnuto o výstavbě nového kostela na místě nedělních trhů. Budovu kostela s farou projektoval Miloslav Tejc z Brna. Základní kámen byl položen 20. září 1931 a kostel byl slavnostně otevřen již za rok, 4. září 1932. V roce 1938, po obsazení pohraničí Němci, bylo sídlo sboru přesunuto do Hodonína, kde se uchýlil i farář. Během války byl kostel zabrán německou armádou a využíván jako sklad. Sbor v Břeclavi byl opětovně ustanoven v roce 1947, kostel byl však využíván jako prodejna ryb, zeleniny a horní sál pro loutkové divadlo. Členové sboru se do svých prostor mohli vrátit až po roce 1948, avšak za velmi těžké politické situace.

Faráři sboru

 • 2011–              Jan Zámečník
 • 1998–2009      Daniel Blažek
 • 1990–1998      Jarmila Řezníčková
 • 1969–1988      Jindřich Slabý
 • 1955–1968      Karel Matějka
 • 1952–1955      Vladimír Kučera
 • 1951                Miloš Řepka
 • 1947                Vilém Jelínek
 • 1938–1945      Jan Zlatohlávek
 • 1931–1938      Jan Přemysl Šebesta
 • 1923–1928      Jaroslav Kučera
 • 1905–1922      Vladimír S. Juren
 • 1897–1905      Josef Hájek
 • 1881–1897      František Šebesta