Bohoslužby počas Vánoc (a po nich) 2018

 
 

23.12. o 9:30 s dětským vánočním divadlem

25.12. na Boží hod vánoční o 9:30 s večerí Páně

26.12. o 9:30 s bratrem farářem Šebestou z Hodonína

30.12. o 9:30

1.1.2019 na Nový (občanský) rok o 9:30 s večeří Páně

Tyto termíny platí pro evangelický chrám Páně v Břeclavi

 

V kazatelské stanici v Novosedlech budou bohoslužby na Boží hod vánoční 25.12. od 11:30 s večeří Páně a pak 13.1.2019 od 11:30 se křtem.