Schůze staršovstva

 
 

Schůze staršovstva se bude konat v pondělí 19.11. od 18h.