Noc kostelů + Den dětí 2019


Zveme Vás na přednášku

 
 

 

 

O změnách klimatu

 

V sobotu 9. května 2015 v 17 hodin

v dolním sálu kostela ČCE

nám. Svobody 14

 

hovoří RNDr. Erik Schwarzbach, Dr. agr. habil.

  

Lidstvo ve stále větší míře vypouští CO2 a jiné skleníkové plyny do ovzduší, což není bez následků. Dozvíte se o nejnovějších vědeckých poznatcích o vlivu lidské činnosti na

oteplování planety


změny arktického a antarktického zalednění


stoupání hladiny moří

změny životních podmínek a jiné skutečnosti

 

Těšíme se na Vaši účast!